Postitusi pole.
Postitusi pole.
NB!
2019 aastal Rahvaalgatusmarssi ei toimu.
Korraldajad tänavad teid osalemast varasematel marssidel.

Rahvaalgatusmarss - mis see on?Rahvuslaste Tallinna Klubi korraldas esimest korda 24. veebruaril 2011 rahvaalgatusmarssi Toompeale, nõudmaks rahvaalgatusõiguse taaskehtestamist, nagu see oli seadustatud Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseaduses (§31) ja mille on põhiseadusest kõrvaldanud ebaausad poliitikud, võttes sellega endale seaduse ja põhiseaduse vastaselt õiguse (= usurpeerinud), mis oli kuulunud rahvale.

Rahvaalgatusmarsse korraldame kaks korda aastas: 24. veebruaril ja 20. augustil - Eesti riiklusega seotud tähtpäevadel. Rahvuslaste Tallinna Klubi nõuab, et rahvale tema õigus viivitamata ja muutmata kujul tagasi antaks. Eesti rahvas peab tagasi saama oma seadusliku õiguse, kaitsmaks end võõrvõimude teenistusse läinud ja oma rahva reetnud poliitikute omavoli ja ülekohtu vastu.

Vajame teie kõigi osavõttu ja tuge - ainult nii on meil võime jõuda koos eesmärgini.